یک سنجانی!
وبلاگ شخصی ابراهیم سنجانی
الکامب
آخرش هم این «ب» الکامب مرکزی 86 کار دستش داد و این نمایشگاه با باران شروع شد!
روبان نمایشگاه را هم آقای سعیدی نائینی، رئیس نظام صنفی رایانه‌ای برید.راستی ما هم اونجا هر روز کارگاه نصب لینوکس و آشنایی با محیطش را داریم.
کوچه صفا!
هفته نامه‌ی «نامه امیر» استان هم بعضی وقت‌ها عکس‌های جالبی را تیتر یک می کند: