یک سنجانی!
وبلاگ شخصی ابراهیم سنجانی
بهانه
یه سه هفته‌ای می‌شه که ما دفتر و دسکمون را جمع کردیم و اومدیم یه جای جدید.
در این مدت هم به قول آقای مهندس آواژ خیلی شدید شده بودم و وقت خیلی از کارها را دیگه نداشتم (با وجود علاقه شدیدی که بشون دارم).
حالا هم تقریباً کارها افتادن روی غلتک و من هم سعی می‌کنم بیشتر بنویسم.
امیدوارم که بد قول نشم ;)