یک سنجانی!
وبلاگ شخصی ابراهیم سنجانی
مرا ببوس؛ براي آخرين بار
محسن كه پيش ما بود؛ هر وقت دلش مي گرفت ترانه مرا ببوس گلنراقي يا بهتره بگم حيدر رقابي (سراينده اين اثر جاويد) را گوش مي داد.
امروز كه من هم هوس شنيدنش را كرده بودم؛ وقتي جستجو مي كردم؛ سايت با چراغ ترانه در كوچه باغ خاطره را پيدا كردم كه همونطور كه از اسم سايت هم نسبتاً پيداست؛ تقريباً تمام داستان هاي پشت صحنه و خاطره هاي همراه يه ترانه را بررسي مي كنه.
راديو زمانه هم يه مقاله در مورد اين ترانه داره كه قبلاً خونده بودمش.